Schrijven en verbeelden
Een mooi gesprek geeft inzicht en inspiratie. Stel je uitnodigende, filosofische vragen, dan wordt het denken in gang gezet. Zo werkt het ook met creativiteit. Vaak richten we ons op het eindresultaat van een creatieve activiteit, terwijl we creativiteit juist stimuleren in het scheppen van voorwaarden voor het proces. Pas dan ontstaan er onverwachte beelden, verhalen en uitvindingen.
Door het filosoferen te combineren met kunstzinnig werken ontstaat er verdieping in het werk. Wie eerst zijn ideeën, ervaringen, inzichten en emoties rond een onderwerp onderzoekt en deze verrijkt met de inzichten van anderen, is daarna in staat een persoonlijk en authentiek verhaal te vertellen in taal of beeld. Een rijk aanbod aan materialen en het stellen van open creatieve vragen moedigt de maker aan zijn beeldtaal te onderzoeken en zijn gedachten op eigen wijze vorm te geven.

Aanbod
Het Atelier van de Verbeelding ontwikkelt kunsteducatieprojecten en taalprojecten voor onderwijs, culturele instellingen en festivals. Zoals bijvoorbeeld de diverse programma’s voor Kunst in de klas, workshops verhalen schrijven in de Rotterdamse bibliotheken en creatieve taalprogramma’s voor Singeldingen.
Daarnaast traint het atelier kunstdocenten in de werkwijze die filosoferen en creativiteitsontwikkeling combineert in studiedagen en cursussen.