Filosoferen
Filosoferen is een praktische activiteit, die het zelfstandig denken van kinderen aanspreekt en stimuleert. Het filosofisch gesprek vertrekt vanuit een filosofische vraag, een vraag waarop talloze antwoorden mogelijk zijn, gebaseerd op kennis, ervaring, inzicht, gevoel en verbeeldingskracht. In het gesprek onderzoeken de deelnemers het onderwerp, leren ze van elkaars meningen en ideeën, zoeken ze naar overeenkomsten en verschillen om tenslotte behalve antwoorden ook veel nieuwe vragen te oogsten. Daar word je slimmer en wijzer van.
Filosoferen is waardevol omdat het kinderen en volwassenen uitnodigt om op een nieuwe manier naar de wereld te kijken, om vragen te stellen en twijfel toe te laten. Het bevestigt de deelnemers in hun denkvermogen en verbeeldingskracht, wat zelfvertrouwen geeft. Samen filosoferen is een sociale activiteit die het luisteren naar elkaar en respecteren van verschillende ideeën bevordert. Wie filosofeert brengt bovendien zijn gedachten onder woorden, wat de taalvaardigheid vergroot.

Aanbod
Het Atelier van de Verbeelding traint scholen, onderwijzers, kunstdocenten en opvoeders in het filosoferen met kinderen en volwassenen – op een manier die past bij de instelling, situatie of persoon. Zoals bijvoorbeeld in een studiedag over filosoferen met kinderen, een training filosoferen voor theaterdocenten of een cursus filosoferen met kinderen voor ouders. Daarnaast filosofeert het atelier met kinderen in het onderwijs en in de kunsteducatie.